Obchodní případy - záložka Gantt

Záložka zobrazí Ganttův graf k aktuálnímu obchodnímu případu ze záložky Seznam.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, obdobná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Gantt - obecně.