Obchodní případy - záložka Souvislosti

Na záložce Souvislosti je možné vidět záznamy související s aktuálním obchodním případem ze záložky Seznam, tj. záznamy vystavené na daný obchodní případ v zadaném časovém intervalu. Obvykle se jedná o řádky dokladů vystavených na daný obchodní případ, ale obecně může jít o libovolný záznam.

Záložka Souvislosti je k dispozici pouze tehdy, máte-li k zobrazení souvislostí v této agendě nastaveno odpovídající přístupové právo.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
K objektu Zobrazuje identifikaci obchodního případu, k němuž jsou záznamy v této záložce zobrazeny, tj. aktuálního obchodního případu ze záložky Seznam.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny související záznamy nebo si tyto filtrovat jen za některé:

 • Omezení za datum

Zobrazené záznamy si lze omezit podle data vystavení souvisejících záznamů (dokladů). K tomu slouží první část omezovacího panelu v číselnících v horní části záložky Seznam. Datumy se po prvním vstupu na záložku defaultně předvyplní podle počátku a konce aktuálního období:

V záložce budou vypsány záznamy s datem vystavení v uvedeném intervalu a jen za typy dokladů či jiných záznamů vybrané ve funkci Nastavení

 • Omezení za aktivity/typ dokladu

Dále si je lze omezit jen za některé typy záznamů:

 • Jen aktivity - pak se v této záložce zobrazí jen případné záznamy aktivit svázané s aktuálním obchodním případem ze záložky Seznam.
 • Jen dle nastavení - pak se v této záložce zobrazí všechny záznamy vystavené na aktuální obchodní případ a vyhovující typům dokladů vybraným pro zobrazování ve funkci Nastavení (viz dále).
 • Jen dle nastavení včetně aktivit - kombinace dvou předchozích voleb.

K tomu slouží další část omezovacího panelu (lišty) v horní části záložky.

Pokud není modul CRM licencován, pak je k dispozici pouze možnost omezovat zde zobrazené záznamy dle nastavení ve funkci Nastavení. Pokud nejsou zatrženy všechny typy, ale jen některé, pak se vedle datumového zobrazení zobrazuje jen textová informace "a dle nastavení".

V seznamu souvislostí v této záložce jsou uvedeny všechny související záznamy vyhovující zvolenému datumu a typům nastaveným pro zobrazování ve funkci Nastavení (viz dále) bez uplatnění případných přístupových práv uživatele k chráněným objektům.

Nicméně po otevření odpovídající agendy zdrojových dokladů ať už funkcemi Doklad resp. Doklady z této záložky nebo samostatně, jsou již k dispozici jen ty záznamy, které vyhovují přístupovým právům uživatele, jelikož v omezení záznamů dané agendy se vezmou v potaz i omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Následuje seznam souvisejících záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Zobrazené položky:

Název Popis
Typ Obecně typ souvisejícího záznamu, obvykle se jedná o typ dokladu.
Zobr. jméno Zobrazované jméno dané souvislosti. U souvisejících dokladů se zobrazuje číslo dokladu, obecně ale může jít o libovolný jiný údaj, není-li související záznam řádek dokladu.
Datum Datum vystavení dokladu (resp. záznamu).
Popis Obsah položky Popis z hlaviček příslušných dokladů (resp. záznamů).

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

 • datum
 • popis
 • typ
 • zobr. název

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Doklad

F6

nebo

Shift +F6

-

Obdobně jako funkce Doklady jen s tím, že otevře agendu aktuálního záznamu (dokladu) s defaultním červeným omezením jen za ten jeden aktuální záznam (doklad).

V záložce Souvislosti pro obchodní případ Prodej dealerský nechť jsou 3 záznamy z faktur vydaných a 5 z dodacích listů. Aktuální záznam nechť je z faktury vydané FV-002. Po vyvolání funkce Doklad se tedy otevře agenda Faktur vydaných s defaultně nastaveným omezením za fakturu FV-002. Tedy v záložce Seznam vidíme jen tuto jednu fakturu.

Doklady

Ctrl +F6

nebo

Shift +Ctrl +F6

-

Zobrazí všechny záznamy (doklady) stejného typu, jako je typ aktuálního záznamu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • otevřít zde - otevře agendu příslušných záznamů (dokladů) "přes" agendu obchodních případů
 • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu aktuálního záznamu (dokladu) a otevře ji buď "přes" agendu Obchodních případů anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny záznamy (doklady) daného typu vystavené na aktuální obchodní případ.
Navíc platí, že byly-li záznamy v záložce Souvislosti setříděny podle Datumu nebo podle Zobr. názvu, pak jsou stejně setříděny také v nově otevřené agendě, pokud agenda takové řazení podporuje.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.)

Objasníme na příkladu:

V záložce Souvislosti pro obchodní případ Prodej dealerský nechť jsou 3 záznamy z faktur vydaných a 5 z dodacích listů. Kurzor stojí na jednom záznamu z faktur, tj. aktuální doklad je faktura vydaná. Po vyvolání funkce Doklady se tedy otevře agenda Faktur vydaných s defaultně nastaveným omezením za všechny faktury na obchodní případ Prodej dealerský. Tedy v záložce Seznam vidíme všechny faktury, na nichž je řádek s daným obchodním případem.

Nastavení F4 - Pomocí této funkce lze omezit vypisování některých typů dokladů. Zobrazí seznam všech typů dokladů ve formě zatrhávacích políček, kde můžete zaškrtnout, které typy dokladů chcete v záložce zobrazovat. Defaultně jsou zaškrtnuty všechny.
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.