Firemní údaje

Definování základních údajů pro vlastní firmu (v případě multiverze pro aktuálně zpracovávanou firmu). Dále zde lze provést řadu nastavení ovlivňujících chování systému.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené záložky: Obecné Vlastní adresa Parametry Duální oceňování Schvalování výdajů Aplikace Vizualizace dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda obsahuje záložky pro provádění příslušných nastavení a definic platných pro zpracovávanou firmu (pro dané spojení na databázi). Na těchto záložkách se vyskytují různé typy základních ovládacích prvků.

V této agendě zadáváte údaje o vaší firmě, které se používají při vystavování a tisku dokladů, dále různé údaje pro předvyplňování různých položek, následuje řada globálních parametrů, které ovlivňují chování celého systému pro firmu, pro kterou byly nastaveny a nakonec zde máte možnost zapnout duální oceňování dokladů (které využijete při přechodu z původní lokální měny (SKK, CZK) na novou lokální měnu (EUR)) případně příslušně nastavit Schvalování výdajů. Dále je zde dispozici podpora Vizualizace dat.

Nastavení ve Firemních údajích jsou podstatná pro chování systému a jelikož je možné je samozřejmě měnit, měli byste zajistit ochranu této agendy přístupovými právy, aby nedošlo k nechtěným manipulacím např. ze strany neznalé obsluhy.

Kromě nastavení prováděných v této agendě se mohou v systému vyskytnout ještě doplňující nastavení některých specializovaných modulů, která se týkají výhradně daného modulu, např. Nastavení parametrů Majetku, Nastavení parametrů Mezd a personalistiky, různá nastavení pro pokladní prodej, různá nastavení výrobních agend apod. a naleznete je vždy v záložkách daného modulu (dané skupiny agend).

Ke každé záložce jsou k dispozici různé funkce a to buď přes funkční tlačítka v panelu tlačítek, některé případně v menu nebo v panelu nástrojů. Tyto funkce se vztahují vždy k aktuálně otevřené záložce.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.