Obrázky

Seznam obrázků nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Jedná se o číselník obsahující seznam obrázků zadaných v systému ABRA Gen. Obrázky lze zadat přímo v číselníku nebo se do tohoto číselníku přenesou při jejich zadání přes záložku foto. Obrázky z číselníku lze naopak připojovat k záznamům jiných agend vystaveným v ABRA Gen, viz popis záložky Foto - obecně.

Obrázky z číselníku obrázků lze připojovat k záznamům jiných agend i hromadně stylem "více obrázků k více záznamům agendy najednou". Viz často kladené otázky, otázka Jak hromadně připojit k záznamům obrázky?

Je-li agenda Obrázky otevřena jako samostatná agenda (z okna pro spouštění agend), pak na zobrazení obrázků má vliv právo Zobrazit všechny obrázky, včetně už přiřazených. Pokud uživatel nemá toto právo přidělené, uvidí pouze ty obrázky, které dosud přiřazeny nejsou, nemají konkrétního vlastníka (tj. v položce Třída vlastníka mají uvedeno Bez vlastníka).

Je-li agenda Obrázky vyvolána jako výběrový číselník např. ze záložky Foto v rámci funkce Přidat nový z číselníku, pak se právo Zobrazit všechny obrázky, včetně už přiřazených neuplatňuje, ale platí, že se číselník nabízí defaultně programově omezený jen za ty obrázky, které jsou přiřazeny ke třídě Business objektů agendy, z níž je číselník obrázků vyvolán, a za obrázky, které dosud přiřazeny nejsou (tj. v položce Třída vlastníka mají uvedeno Bez vlastníka).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.