Projekty - záložka Bilance

Záložka zobrazí bilanci k aktuálnímu projektu ze záložky Seznam. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný projekt je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení.

Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah - projektové řízení, záložka slouží pro vyhodnocování finančních ukazatelů daného projektu. Při vyhodnocení projektu se zároveň automaticky vyhodnotí také všechny jeho podřízené projekty. Zjištěné hodnoty k datu vyhodnocení se pamatují, je tedy možné je zpětně prohlížet a zpětně vidět vývoj reálných výnosů a nákladů v průběhu času. Vypočtené bilance lze tedy chápat jako jakési "snímky" o číslech napočtených k nějakému datu. Pozor! Z toho plyne, že pokud je vystaven nějaký doklad zpětně, je třeba vyvolat přepočtení bilance funkcí Přepočítat, aby se daná bilance k příslušnému datu o takový doklad zaktualizovala.

V horní části jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Bilance pro Identifikace projektu (kód + název projektu), k němuž patří zde zobrazená bilance, tj. aktuálního projektu ze záložky Seznam.
Bilance k datu Položka typu skrytý seznam, kde lze vybrat datum, k němuž chcete zobrazit bilanci. Nabízí se zde data nadefinovaných kontrolních bodů pro aktuální projekt ze záložky Seznam, a dále data, k nimž byla bilance napočtena funkcí Nová bilance.
Spočetl Uživatel, který provedl poslední výpočet a datum a čas provedení posledního výpočtu.
Údaje sečtené vč. podřízených Možnost zatrhnout, zda chcete hodnoty zobrazovat vysoučtované i za subprojekty.
Započítat skutečnou nákladovou cenu zdrojů do skutečných nákladů Možnost zatrhnout, zda do zobrazovaných skutečných nákladů započítat nákladovou cenu napočtenou podle zdrojů daného projektu. Není-li zatrženo, pak se zobrazují pouze náklady vyčíslené z účetních zápisů z účetního deníku a účetních žádostí za daný projekt příp. i za jeho podřízené (dle stavu zatržení předchozí položky). Je-li zatrženo, pak se k tomu přičte hodnota vyčíslená z realizovaných hodin jednotlivých zdrojů (viz položka Hodiny-reál) projektu.
Zobrazit v tisících  

Ve spodní části se zobrazuje spočtená bilance. Tj. sumární položky informující o stavu nákladů a výnosů ke zvolenému datu. Jsou uvedeny v přepočtu na lokální měnu.

Do výnosů a nákladů se započítávají údaje účtované v rámci daného projektu JEN na ty účty, které mají v účtovém rozvrhu nastaven příznak Zahrnovat do nákladů resp. do výnosů (v bilanci projektového řízení a účetních reportech).

Uvedené sumární položky:

Název Popis
Projekt  
Plánované údaje
  Výnosy-plán  
  Náklady-plán  
  Zisk-plán  
Skutečné údaje  
  Výnosy-skutečné  
  Náklady-skutečné  
  Zisk-skutečný  

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Rozbalit - pro ...
  • Sbalit. Žádné jiné funkce zde nemají význam.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Název Kl. Doplňující popis
Nová bilance -  
Přepočítat -

Pro hromadný přepočet bilancí více projektů je možno použít funkci Přepočítat bilance na záložce seznam.

Občerstvit - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Výnosy-detail -  
Náklady-detail -  
Naplánovat -  
Tisk, export F5 Umožňuje provést standardně tisk a to dané bilance. (Na rozdíl od funkce Tisk v seznamu zakázek se zde před tiskem nevybírá, jaké záznamy tisknout, tiskne se to, co je právě zobrazeno v záložce.)