Typy dokladů

Seznam všech typů dokladů nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

POZOR, jedná se o číselník, který je dodáván defaultně výrobcem a NENÍ uživatelsky DEFINOVATELNÝ!!! (Funkce pro přidávání, opravy, mazání atd. nejsou k dispozici, číselník se plní z dodávaných inicializačních dat).

Uživateli slouží k určení typu dokladu při definicích řad dokladů.

Číselník obsahuje běžné společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, i když v této agendě platí v omezené míře (podle toho, zda je k dispozici jen jako malý číselník nebo nikoliv).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.