Typy dokladů - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Jak bylo objasněno v úvodní kapitole, není číselník k dispozici k editaci. V záložce Detail jsou položky, které určují chování jednotlivých typů dokladů a které jsou nastavované výhradně výrobcem!

Název Popis
Kód Kód typu dokladu definovaný výrobcem. Zadává se do položky Typ dokladu při vytváření nové řady dokladů.
Název Název daného typu dokladů. Daný název se předvyplní jako název řady dokladů při vytváření nové řady pro daný typ dokladu, nicméně předvyplněný název řady je možné změnit.
Zkratka Zkratka pro daný typ dokladů. Daná zkratka se předvyplní jako zkratka řady dokladů při vytváření nové řady pro daný typ dokladu, nicméně předvyplněnou zkratku řady bude možno změnit.
Typ platby Nastavení, zda jde o doklad, který se neplatí, nebo zda bude placen platbou kreditního nebo debetního charakteru.
Předkontace Nastavení, zda se pro daný typ dokladu dovolují definovat předkontace.
Bankou Nastavení, zda se pro řady dokladů tohoto typu řeší možnost generování vlastních variabilních symbolů (tj. jedná se o doklad vydaný a počítá se s tím, že by mohl být placen bankou, např. faktury vydané apod.). Pro doklady daného typu je možno automaticky generovat variabilní symbol.)
Účtovat Nastavení, zda u řady dokladů tohoto typu bude možno nastavovat, že se má účtovat. Ovlivňuje dostupnost položky Řada dokladů se účtuje v definici řady dokladů daného typu. Např. doklady typu objednávky se z principu vůbec neúčtují, tudíž pro řady daného typu ani nelze definovat, zda se řada účtuje či nikoliv.
Účtovat obráceně Nastavení, zda řada daného typu dokladu má být účtována obráceně. Ovlivňuje předvyplnění položky Účtovat obráceně při vytváření nové řady pro daný typ dokladu. Nicméně předvyplnění je možno uživatelsky změnit.
Účtovat kladně zálohy Nastavení, zda u řady dokladů tohoto typu bude možno nastavovat, s jakým znaménkem se má vysílat do účetnictví částka zúčtování daňové zálohy. Ovlivňuje dostupnost položky Účtovat kladně zúčtování daňového zálohového listu v definici řady dokladů daného typu, jelikož u řad dokladů, do nichž nelze zúčtovávat daň. zálohy, tato položka nemá smysl.
Doporučeno účtovat souhrnně Nastavení, zda řada daného typu dokladu má být účtována souhrnně. Ovlivňuje předvyplnění položky Účtovat souhrnně při vytváření nové řady pro daný typ dokladu. Nicméně předvyplnění je možno uživatelsky změnit. Má význam jen pro doklady, pro které je souhrnné účtování povolené, viz popis následující položky Způsob účtování.
Přeúčtovávat vždy Nastavení, zda u dokladu vystaveného v řadě dokladů daného typu dokladu má být vždy při uložení dokladu vyvoláno přeúčtování. Ovlivňuje předvyplnění položky Přeúčtovat vždy při vytváření nové řady pro daný typ dokladu. Nicméně předvyplnění je možno uživatelsky změnit.
Způsob účtování Nastavení, zda pro řady dokladů daného typu je povoleno souhrnné účtování (např. pro dodací listy je povoleno a zároveň rovnou doporučeno, tedy při založení nové řady dodacích listů bude předvyplněno Účtovat souhrnně, ale pro pokladní doklady je povoleno, ale apriori nedoporučeno, tedy při založení nové řady pokladních dokladů nebude předvyplněno Účtovat souhrnně).
Účet Nastavení účtu, který se má předvyplňovat do položky Účet v definici nové řady dokladů.
Předvyplnění měny z firmy Nastavení, zda u dokladu vystaveného v řadě dokladů daného typu dokladu má být k dispozici parametr Předvyplnit měnu dle firmy. U typu dokladů, která nemají pole měna a firma, není parametr zatržen (nedával by na dané řadě dokladů smysl).

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle kódu typu dokladu
  • dle názvu typu dokladu

Funkce k této agendě:

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, jedná se o číselník, který není přístupný uživateli jako velký číselník, tudíž ze základních funkcí jsou běžnému uživateli k dispozici pouze následující:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Občerstvit F11

Další funkce: žádné, uživatel nemůže v dané agendě provádět jakékoliv změny. Obsah agendy je určován výhradně výrobcem!