Typy příjmů

Seznam typů příjmů nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Položky z nadefinovaného seznamu typů příjmů lze později využívat v příjmových dokladech. Ke každému řádku příjmového dokladu (např. faktura vydaná apod.) můžete pak zadat, o jaký typ příjmu se jedná. Účetní předkontace jsou nadefinovány tak, že pokud je u typu příjmu zadána analytika a typ příjmu je vybrán, doplňuje se automaticky při účtování na příslušnou stranu účet dle analytiky. Funkce Import umožní doplnit typy příjmů, aby byly v souladu s Účtovým rozvrhem.

Konkrétní příklady využití naleznete v popisu záložky Detail k této agendě.

Typy příjmů není třeba nutně používat. Můžete si předkontace nadefinovat tak, že budete rozúčtovávat řádky dokladů a doplňovat analytické účty podle jiných kritérií, nicméně defaultně dodávané předkontace využívají dodávané hodnoty číselníku Typy příjmů. Proto, pokud chcete, aby se vám doplňovaly správně analytické účty dle předkontací dodávaných výrobcem, musíte v řádcích dokladů tyto položky Typ příjmu zadávat. Pokud vám tento způsob nevyhovuje, můžete si samozřejmě předkontace upravit libovolně jinak nebo si objednat upravení u servisních konzultantů servisní sítě výrobce.

Zda jsou položky pro zadání Typu příjmu na doklady k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání typu příjmu ve Firemních údajích.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu typů příjmů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých typů příjmů zadáním položky Nadřízený typ příjmů ke každému typu příjmů. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Jak bylo řečeno výše, typy příjmů se promítají do položek jiných záznamů v systému - typicky se zadávají do řádků dokladů, příp. do hlaviček dokladů (pokud se jedná o doklady, které neevidují řádky), přičemž se může jednat o povinný údaj. Následně je pak možno si za jednotlivé typy příjmů pořizovat různé přehledy, přitom lze omezovat volitelně jen za vybrané typy příjmů nebo včetně podřízených.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.