Typy výdajů

Seznam typů výdajů nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Položky z nadefinovaného seznamu typů výdajů lze později využívat ve výdajových dokladech. Ke každému řádku výdajového dokladu (např. faktura přijatá apod.) můžete pak zadat, o jaký typ výdaje se jedná. Účetní předkontace jsou nadefinovány tak, že pokud je u typu výdaje zadána analytika a typ výdaje je vybrán, doplňuje se automaticky při účtování na příslušnou stranu účet dle analytiky. Funkce Import umožní doplnit typy výdajů, aby byly v souladu s Účtovým rozvrhem.

Typy výdajů není třeba nutně používat. Můžete si předkontace nadefinovat tak, že budete rozúčtovávat řádky dokladů a doplňovat analytické účty podle jiných kritérií, nicméně defaultně dodávané předkontace využívají dodávané hodnoty číselníku Typy výdajů. Proto, pokud chcete, aby se vám doplňovaly správně analytické účty dle předkontací dodávaných výrobcem, musíte v řádcích dokladů tyto položky Typ výdaje zadávat. Pokud vám tento způsob nevyhovuje, můžete si samozřejmě předkontace upravit libovolně jinak nebo si objednat upravení u servisních konzultantů servisní sítě výrobce.

Zda jsou položky pro zadání Typu výdaje na doklady k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání typu výdaje ve Firemních údajích.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu typů výdajů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých typů výdajů zadáním položky Nadřízený typ výdajů ke každému typu výdajů. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Jak bylo řečeno výše, typy výdajů se promítají do položek jiných záznamů v systému - typicky se zadávají do řádků dokladů, příp. do hlaviček dokladů (pokud se jedná o doklady, které neevidují řádky), přičemž se může jednat o povinný údaj. Následně je pak možno si za jednotlivé typy výdajů pořizovat různé přehledy, přitom lze omezovat volitelně jen za vybrané typy výdajů nebo včetně podřízených.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.