Blokování dokladů

V běžné praxi existuje potřeba, aby bylo možno vystavený doklad v určitém okamžiku nějakým způsobem uzamknout a zabránit tak uživatelům v nechtěných (nebo i chtěných, ale nežádoucích) manipulacích s ním. Stejný požadavek se může vztahovat i na skupinu dokladů, či celou řadu dokladů v nějakém časovém období. Požadavky tohoto typu vznikají typicky při odvodech DPH, měsíčních či čtvrtletních uzávěrkách.

Zabránit uživateli v manipulaci s nějakým dokladem lze v systému ABRA Gen několika různými způsoby. Který z nich použít, závisí na tom, zda daný uživatel vůbec nemá mít možnost danou akci provést za žádných okolností nebo zda se uzavřenost má vztahovat jen ke konkrétnímu dokladu či ke skupině dokladů apod. Pro každý případ může být optimální jiný způsob: