Průvodce exportem instalační sady

Průvodce, který je k dispozici v agendě Instalační sady, umožní exportovat instalační sadu. Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Tohoto průvodce lze vyvolat:

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Úvodní zpráva

V prvním kroku se zobrazí úvodní popis s informací o průvodci.

2. krok - Závislé objekty

Druhý krok průvodce se zobrazí pouze tehdy, pokud instalační sada obsahuje některé položky, kterým chybí závislé objekty. Tyto objekty se vypíší.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek je následující:

Název Popis
Typ položky Typ objektu položky instalační sady.
Zařazení V jakém místě systému se daná položka nachází. Viz dále popis položky Zařazení v Detailu instalační sady.
Název Název položky. Viz dále popis položky Název v Detailu instalační sady.
Identifikátor Interní identifikátor dané položky. Struktura identifikátoru se liší podle typu objektu.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Navigátor ve 3. kroku průvodce

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek

Pokud je exportován balíček skriptů, který má na sobě zatržen parametr Zakódovat skript při exportu, bude na konci tohoto kroku vyvoláno dialogové okno Kódování zdrojových kódů, do kterého bude možné vložit heslo, kterým se skript zašifruje.

3. krok - Uložení exportního souboru

V tomto kroku je třeba zadat cestu a název souboru instalační sady, kterou chcete exportovat. Systém automaticky předvyplní název souboru dle názvu sady (zakázané znaky v názvu sady jsou nahrazeny "_"). Při uložení je také doplněna koncovka *.ais.

4. krok - Výsledek exportu

Tento poslední krok obsahuje informaci o tom, zda export proběhl úspěšně.

Po stisku tlačítka Dokončit bude průvodce ukončen.