Průvodce importem instalační sady

Průvodce, který je k dispozici v agendě Instalační sady, umožní importovat instalační sadu a případně instalovat objekty, které sada obsahuje. Proces instalace se liší v závislosti na tom, jestli instalační sada v cílovém systému již existuje, nebo nikoli. Pokud existuje, jedná se o aktualizaci předcházející verze. Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Tohoto průvodce lze vyvolat:

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Výběr souboru pro import instalační sady

V prvním kroku je třeba zadat cestu a jméno souboru instalační sady, kterou chcete importovat. Ve výběrovém okně jsou defaultně soubory omezeny za ty, které mají koncovku *.ais.

2. krok - Úvodní zpráva

V tomto druhém kroku průvodce nabídne přehled o názvu, počtu položek v sadě a minimální požadované verzi instalační sady. Dále je k dispozici textové okno, které obsahuje Úvodní zprávu sady, pokud byla vyplněna.

3. krok - Informace o změnách

Tento krok se zobrazí pouze tehdy, pokud se importuje nová verze instalační sady (resp. jedná-li se o aktualizaci). Jsou zde vypsány informace o změnách, které nová verze instalační sady přináší.

4. krok - Položky pro import

Zde se zobrazí seznam položek, které instalační sada obsahuje a které je možné importovat.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek je následující:

Název Popis
Vybrat

Informuje o tom, zda je daný záznam aktuálně vybrán, aby byl následně přidán mezi položky určené k instalaci. Vybrané jsou rovněž graficky zvýrazněny a to tučně.

Nevybrané objekty se naimportují, ale nebudou instalovány.

Typ položky

Typ objektu položky instalační sady.

Zařazení V jakém místě systému se daná položka nachází. Viz dále popis položky Zařazení v Detailu instalační sady.
Název Název položky. Viz dále popis položky Název v Detailu instalační sady.
Kategorie Kategorie, do které byla položka zařazena.
Stav položky

Informace o položce s ohledem na systém, do kterého se importuje. Může nabývat těchto hodnot:

  • OK - položka v aktualizované instalační sadě vůbec nebyla nebo měla jiný obsah.
  • uživatelská úprava neaktualizované - uživatel změnil položku od instalace staré verze, ale v nové verzi instalační sady se položka nemění od staré verze.
  • uživatelská úprava aktualizované - v nové verzi instalační sady je nová verze instalační položky a zároveň uživatel změnil instalovaný objekt, který byl instalován starou verzí. Jde o kombinaci variant výše.
  • existuje cizí, stejná - někdo založil položku, kterou se instalační sada poprvé chystá instalovat.
  • existuje cizí, odlišná – někdo založil položku, kterou se instalační sada chystá instalovat, ale ta se liší. Při aktualizaci je možno položku přepsat.
  • existuje cizí, nelze instalovat – někdo založil položku, kterou se instalační sada chystá založit, ale ta se podstatně liší a technicky není možné provést přepsání. Např. Uživatelsky definovatelná položka má jiný datový typ než je požadováno.
Poznámka Poznámka, kterou je možné při definici sady vyplnit.
Identifikátor Interní identifikátor dané položky. Struktura identifikátoru se liší podle typu objektu.

Seznam lze třídit kliknutím na hlavičku sloupce, význam a ovládání je shodné jako u třídění v běžných needitovatelných seznamech.

Ze zobrazených položek pomocí funkcí v navigátoru vyberete ty, které budete chtít importovat (defaultně jsou všechny vybrané). Lze vybírat i hromadně a to buď všechny zde zobrazené anebo jen označené, jsou-li nějaké označeny (označuje se standardně jako jinde ve Windows, tj. stiskem klávesy Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šipky, nebo stiskem klávesy Shift + klávesy PgUp, PgDn, Home, End nebo myší + stiskem klávesy Shift nebo Ctrl, viz též označování v needitovatelných seznamech):

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Navigátor ve 3. kroku průvodce

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek
  • Vybrat - funkce slouží k vybrání položky pro import. Položka se poté zvýrazněna a to tučně.
  • Odebrat - funkce slouží k odebrání položky pro import.

Dále jsou v dolní části k dispozici tyto funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Novinky - Je k dispozici pouze tehdy, pokud dochází k importu sady jako nové verze. Funkce zobrazí modální okno Nové změny položky s informacemi o položkách, které byly změněny a které přináší aktualizace instalační sady. V modálním okně je taktéž přístupná funkce Popis, která zobrazí v dalším modálním okně případný popis. Je to užitečné tehdy, pokud je popis delší.
Historie - Je k dispozici pouze tehdy, pokud dochází k importu sady jako nové verze a pokud v systému existuje sada s jejími staršími verzemi. Funkce pak zobrazí modální okno Historie položky s informacemi o předchozích verzích položek, které byly změněny a které přináší aktualizace instalační sady. V modálním okně je taktéž přístupná funkce Popis, která zobrazí v dalším modálním okně případný popis. Je to užitečné tehdy, pokud je popis delší.

5. krok - Výsledek instalace položek

Zde se zobrazí seznam položek a informace o výsledku importu.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek je následující:

Název Popis
Kategorie Kategorie, do které byla položka zařazena.
Typ položky Typ objektu položky instalační sady.
Zařazení V jakém místě systému se daná položka nachází.
Název Název položky.
Výsledek S jakým výsledkem byla položka instalována. Např. Import proběhl v pořádku. Import proběhl s varováním, že jde o zastaralý skript apod.
Text chyby Pokud dojde k chybě, bude její text zde zobrazen. Např. pokud dojde k pokusu o import zastaralého skriptu atp.

Seznam lze třídit kliknutím na hlavičku sloupce, význam a ovládání je shodné jako u třídění v běžných needitovatelných seznamech.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Navigátor ve 4. kroku průvodce

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek

Dále jsou v dolní části k dispozici tyto funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Uložit report - Možnost uložit report o instalaci sady do html souboru.
Text chyby - Pokud je kurzor na položce, na které došlo k chybě, je možné vyvolat modální okno s textem chyby. V jiných případech je položka neaktivní.

6. krok - Závěrečná zpráva

Tento poslední krok obsahuje textové okno se Závěrečnou zprávou, pokud byla při vytváření sady vyplněna.

Po stisku tlačítka Dokončit bude instalační sada importována.