Průvodce přidání a synchronizace instalovaného objektu

Průvodce, který je k dispozici v agendě Instalační sady, umožní synchronizovat XML existující instalační sady s aktuálním stavem objektu či objektů, kterých se sada týká. Průvodce se nabídne po vyvolání funkce Synchronizovat při editaci instalační sady na záložce detail nebo, pokud při otestování závislostí funkcí Zkontrolovat závislosti systém zjistí, že některé závislé objekty chybí a měly by být tudíž přidány. Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Tohoto průvodce lze vyvolat:

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Položky instalační sady určené pro synchronizaci

Zde se zobrazí seznam položek, na kterých došlo ke změně oproti stavu uloženém v XML.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek je následující:

Název Popis
Vybrat

Informuje o tom, zda je daný záznam aktuálně vybrán, aby byl následně přidán mezi položky určené k synchronizaci.

Vybrané jsou rovněž graficky zvýrazněny a to tučně.

Typ položky Typ objektu položky instalační sady.
Zařazení V jakém místě systému se daná položka nachází. Viz dále popis položky Zařazení v Detailu instalační sady.
Název Název položky. Viz dále popis položky Název v Detailu instalační sady.
Autor změny Uživatel, který na objektu provedl poslední změnu.
Identifikátor Interní identifikátor dané položky. Struktura identifikátoru se liší podle typu objektu.
Kategorie Kategorie, do které je položka zařazena.

Vzhledem k tomu, že seznam může obsahovat velké množství položek, je nad seznamem k dispozici Panel pro rychlé hledání (bez možnosti třídění). Vedle Panelu pro rychlé hledání jsou k dispozici další funkce a to:

Název Kl. Doplňující popis:
Filtr -

Filtrování seznamu položek podle vybraných kritérií. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Filtr

Funkce vyvolá dialogové okno, které obsahuje položky, za které, při zatržení parametru, lze filtrovat. A to:

  • Obsaženo v jiné sadě - zda je položka obsažena i v jiné sadě.
  • Vytvořeno nebo změněno uživatelem - filtrování za uživatele, který objekt vytvořil, nebo jako poslední změnil.
  • Kategorie - filtrování za kategorii.
  • Typ - filtrování za typ objektu.
  • Zařazení - filtrování za místo v systému, do kterého objekt patří. Typicky se jedná o název BO.

Zrušit filtr

Funkce zruší navolený filtr.
Zobrazit jen vybrané - Funkce zobrazí pouze ty položky, které byly vybrány funkcí Vybrat.

Seznam lze třídit kliknutím na hlavičku sloupce, význam a ovládání je shodné jako u třídění v běžných needitovatelných seznamech.

Ze zobrazených položek pomocí funkcí v navigátoru vyberete ty, které budete chtít synchronizovat. Lze vybírat i hromadně a to buď všechny zde zobrazené anebo jen označené, jsou-li nějaké označeny (označuje se standardně jako jinde ve Windows, tj. stiskem klávesy Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šipky, nebo stiskem klávesy Shift + klávesy PgUp, PgDn, Home, End nebo myší + stiskem klávesy Shift nebo Ctrl, viz též označování v needitovatelných seznamech):

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Navigátor zde

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek
  • Vybrat - funkce slouží k vybrání položky pro synchronizaci. Položka je poté zvýrazněna a to tučně.
  • Odebrat - funkce slouží k odebrání položky pro synchronizaci.

Po stisku tlačítka Dokončit se vybrané položky budou synchronizovat.