Průvodce reinstalací sady

Průvodce, který je k dispozici v agendě Instalační sady, provede reinstalaci již jednou naimportované instalační sady.  Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Tohoto průvodce lze vyvolat:

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Informace o změnách

V prvním kroku se zobrazí informace o změnách v instalační sadě.

2. krok - Položky pro import

Zde se zobrazí seznam položek, které instalační sada obsahuje a které je možné reinstalovat.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek je následující:

Název Popis
Vybrat Informuje o tom, zda je daný záznam aktuálně vybrán, aby byl následně přidán mezi položky určené k reinstalaci. Vybrané jsou rovněž graficky zvýrazněny a to tučně.
Typ položky Typ objektu položky instalační sady.
Zařazení V jakém místě systému se daná položka nachází. Viz dále popis položky Zařazení v Detailu instalační sady.
Název Název položky. Viz dále popis položky Název v Detailu instalační sady.
Kategorie Kategorie, do které byla položka zařazena.
Stav položky

Informace o položce s ohledem na systém, do kterého se importuje. Může nabývat těchto hodnot:

  • OK
  • uživatelská úprava neaktualizované
  • uživatelská úprava aktualizované
  • existuje cizí, stejná
  • existuje cizí, odlišná
  • existuje cizí, nelze instalovat
Poznámka Poznámka, kterou je možné při definici sady vyplnit.
Identifikátor Interní identifikátor dané položky. Struktura identifikátoru se liší podle typu objektu.

Seznam lze třídit kliknutím na hlavičku sloupce, význam a ovládání je shodné jako u třídění v běžných needitovatelných seznamech.

Ze zobrazených položek pomocí funkcí v navigátoru vyberete ty, které budete chtít reinstalovat (defaultně jsou všechny vybrané). Lze vybírat i hromadně a to buď všechny zde zobrazené anebo jen označené, jsou-li nějaké označeny (označuje se standardně jako jinde ve Windows, tj. stiskem klávesy Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šipky, nebo stiskem klávesy Shift + klávesy PgUp, PgDn, Home, End nebo myší + stiskem klávesy Shift nebo Ctrl, viz též označování v needitovatelných seznamech):

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Navigátor ve 3. kroku průvodce

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek
  • Vybrat - funkce slouží k vybrání položky pro reinstalaci. Položka se poté zvýrazněna a to tučně.
  • Odebrat - funkce slouží k odebrání položky pro reinstalaci.

Dále jsou v dolní části k dispozici tyto funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Novinky - Je k dispozici pouze tehdy, pokud dochází k importu sady jako nové verze. Funkce zobrazí modální okno Nové změny položky s informacemi o položkách, které byly změněny a které přináší aktualizace instalační sady. V modálním okně je taktéž přístupná funkce Popis, která zobrazí v dalším modálním okně případný popis. Je to užitečné tehdy, pokud je popis delší.
Historie - Je k dispozici pouze tehdy, pokud dochází k importu sady jako nové verze a pokud v systému existuje sada s jejími staršími verzemi. Funkce pak zobrazí modální okno Historie položky s informacemi o předchozích verzích položek, které byly změněny a které přináší aktualizace instalační sady. V modálním okně je taktéž přístupná funkce Popis, která zobrazí v dalším modálním okně případný popis. Je to užitečné tehdy, pokud je popis delší.

3. krok - Výsledek instalace položek

Zde se zobrazí seznam položek a informace o výsledku reinstalace a systém se dotáže, zda si uživatel přeje provést činnost zálohování instalovaných objektů, resp. vytvoří tak kopii instalační sady.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek je následující:

Název Popis
Kategorie Kategorie, do které byla položka zařazena.
Typ položky Typ objektu položky instalační sady.
Zařazení V jakém místě systému se daná položka nachází.
Název Název položky. Viz dále popis položky Název v Detailu instalační sady.
Výsledek S jakým výsledkem byla položka instalována.
Text chyby Pokud dojde k chybě, bude její text zde zobrazen.

Seznam lze třídit kliknutím na hlavičku sloupce, význam a ovládání je shodné jako u třídění v běžných needitovatelných seznamech.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Navigátor ve 4. kroku průvodce

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek

Dále jsou v dolní části k dispozici tyto funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Uložit report - Možnost uložit report o instalaci sady do html souboru.
Text chyby - Pokud je kurzor na položce, na které došlo k chybě, je možné vyvolat modální okno s textem chyby. V jiných případech je položka neaktivní.

5. krok - Závěrečná zpráva

Tento poslední krok obsahuje textové okno se Závěrečnou zprávou, pokud byla při vytváření sady vyplněna.

Po stisku tlačítka Dokončit bude instalační sada reinstalována.