Balíčky skriptů

Agenda pro práci s definovatelnými skripty. Spojuje v sobě seznam nadefinovaných skriptů a všechny funkce pro práci s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Nástroje přizpůsobení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nástroje přizpůsobení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.