Balíčky skriptů - záložka Závislosti

Na záložce Závislosti je možné vidět záznamy balíčků závislých na aktuálním balíčku ze záložky Seznam, tj. balíčky, ze kterých je pomocí fráze uses odkazováno na skripty aktuálního balíčku.

V horní části záložky Závislosti je k dispozici položka:

Název Popis
Na balíčku Zobrazuje název aktuálního balíčku ze záložky Seznam, jehož závislosti záložka zobrazuje.

Dále záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam balíčků závislých na aktuálním balíčku ze záložky Seznam. V needitovatelném seznamu balíčků se zobrazují základní údaje o nich. Význam položek zde zobrazených je totožný s významem stejnojmenných položek zobrazených v záložce Seznam.

Pod seznamem účetních zápisů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Funkce, které jsou zde k dispozici:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Balíček - -

V nově otevřené agendě balíčků zobrazí aktuální balíček závislý na aktuálním balíčku ze záložky Seznam .

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře znovu agendu Balíčky skriptů "přes" agendu Balíčky skriptů
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá znovu agendu Balíčků skriptů a otevře ji buď "přes" stávající agendu Balíčků skriptů anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální závislý balíček.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů apod.)

Balíčky - - Obdobně jako funkce Balíček, jen v nově otevřené agendě balíčků zobrazí všechny balíčky závislé na aktuálním balíčku ze záložky Seznam.
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.