Instalační sady - záložka Verze

Záložka verze obsahuje dva prvky typu needitovatelný seznam, v horním z nich je zobrazen seznam verzí pro aktuální instalační sadu ze záložky Seznam, k nimž se zobrazují základní údaje o nich. Význam položek zde zobrazených je totožný s významem stejnojmenných položek zobrazených v záložce Seznam. V dolním needitovatelném seznamu se k záznamu verze označenému v horním seznamu zobrazují jednotlivé položky s informacemi o verzi, autorovi verze, datumu verze a popisu.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání příloh probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Nová verze - - Funkce zobrazí Průvodce tvorbou nové verze instalační sady. Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je na záložce detail zatržen parametr Sledování verzí.
Změnit popis - - Funkce zobrazí dialogové okno pro zadání popisu verze.