Jak začít používat skupinu Nástroje přizpůsobení

Ve skupině Nástroje přizpůsobení se evidují především definovatelné položky nadefinované pro jednotlivé třídy Business objektů a dále vstupní definovatelné formuláře pro zadávání hodnot do příslušných položek. Tyto definovatelné formuláře lze pak využívat v jednotlivých agendách, které je podporují, přičemž pro agendy mezd a personalistiky jsou nezbytné.

Pokud tedy chcete v agendách používat vlastní položky a definovatelné formuláře, pak si nejdříve pro dané třídy Business objektů v agendě Definovatelné položky vlastní položky musíte nadefinovat tak, jak je požadujete a poté si v agendě Definovatelné formuláře můžete nadefinovat libovolné množství požadovaných vlastních definovatelných formulářů. Rovněž můžete využívat definovatelných položek dodávaných výrobcem (týká se jen některých tříd Business objektů, typicky pro mzdové agendy) a tyto používat ve vlastních definovatelných vstupních formulářích.

Definice položek a formulářů je poměrně složitá a nechtěný zásah ze strany neznalé obsluhy by mohl mít za následek i chybné reakce systému. Proto je více než vhodné správné nastavení přístupových práv k funkcím pro jednotlivé definované role či pro definované skupiny rolí a přidělení rolí uživatelům podle jejich pravomocí !!!

Pokud chcete provést využívat vlastní zákaznické úpravy realizované pomocí skriptování, je třeba si připravit a odladit příslušné balíčky skriptů. Příslušné úpravy můžete i v případě potřeby přenést mezi instalacemi ABRA Gen pomocí instalačních sad. Více viz Instalační sady - obecně.

Nicméně všemi těmito úpravami se nemusíte zabývat a můžete si jejich provedení objednat u servisní sítě výrobce. K dodání zákaznických úprav do vaší instalace pak mohou být využity instalační sady.