Výběr definovatelných položek

Seznam definovatelných položek nadefinovaných k danému Business objektu.