Reporty

Agenda, pomocí níž si lze pořizovat různé typy reportů.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Reporty při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Obecné, je-li nastaveno Uspořádání klasické.