Objednávky přijaté - záložka X-vazby

Záložka umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Zobrazují se zde vazby navzájem (křížem) do neomezeného počtu úrovní, tj. nejen vazby z pohledu aktuální objednávky přijaté (OP), ale i vazby z pohledu dokladů souvisejících s aktuální OP (po rozkliknutí jednotlivých uzlů). Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka X-vazby- obecně.

K dokladu Objednávka přijatá (OP) se v těchto záložkách zobrazují následující křížové vazby:

Příklad zobrazení vazeb k objednávce přijaté. Ze zobrazení jsou zřejmé následující vazby: OP byla vystavena podle nabídky vydané, byly podle ní vytvořeny dva následné dodací listy a kompletační list

Doplňující popis k vybraným funkcím v této záložce v této agendě (další popis viz v kap. Záložka X-vazby- obecně):

Název Kl. Doplňující popis:
Nový F2

V této agendě není k dispozici.