Důvody neúspěchu oslovených dodavatelů

Seznam důvodů neúspěchu nadefinovaných v systému.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Nákup nebo SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Objednávky nebo z podložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.