Povolení ke zpracování dat - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Platnost

Položka, typu skrytý seznam umožňující pohodlně filtrovat za povolení podle jejich platnosti:

  • Nyní platné
  • Nyní pozastavené
  • Platnost skončí ...
  • Již neplatné

S výhodou využijete pro omezení za povolení, jejichž platnost v nejbližší době vyprší, a tudíž je bude potřeba nějak řešit.

Datum a čas vytvoření

Umožní vyhledat si záznamy podle data a času prvotního vzniku záznamu resp. poslední opravy záznamu (tj. podle obsahu položek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE).

Pokud v záložce Seznam tyto položky nemáte, ale chtěli byste je zobrazovat, můžete si jejich zobrazování přidat. Viz definovatelné sloupce.

Datum a čas poslední opravy
Pravidlo ochrany dat Umožní vyhledat si povolení, která v rámci vytváření povolení podle pravidel byla vytvořena podle nějakého vybraného pravidla ochrany dat, např. pokud se pravidlo změnilo a chcete zkontrolovat dopad do povolení apod.