ČMI - Legálně relevantní části

Agenda zobrazující přehled komponent, které zaručují fungování systému kasa + váha podle specifikací ČMI.

Typ agendy: Ostatní

Tuto agendu lze spustit z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Pokladní prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Alternativně lze agendu vyvolat také ze servisního menu přímo z agend Kasa, Dotyková kasa, Restaurační kasa nebo Restaurační dotyková kasa.

Ukázka přehledu zobrazovaného v agendě ČMI - Legálně relevantní části.

Zobrazený přehled je pouze informativní, agenda neobsahuje žádné ovládací prvky. Více informací k související problematice naleznete v kapitole Maloobchodní a restaurační prodej s certifikovanou váhou.