Dotyková kasa

Agenda určená pro prodej na maloobchodní kase s dotykovým displejem.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

U kasy můžete v praxi uvítat i možnost jejího přímého spuštění, prostřednictvím parametru spuštění -run. Viz popis daného parametru.

Agenda má speciální vzhled, obsahuje různé typy základních ovládacích prvků.

Pomocí této agendy se uskutečňuje postupné odbavování zákazníků v obchodě, tedy markování zboží, placení účtů, tisk účtenek atd. jako je tomu na "obyčejné" počítačové kase s jediným základním a nejpodstatnějším rozdílem proti "obyčejné" počítačové kase, kterým je použití dotykového displeje. Počítačová sestava dotykové kasy tedy není vybavena klávesnicí ani počítačovou myší a veškeré ovládání probíhá dotykem prstu na příslušné místo dotykem ovládané obrazovky. Program je na tuto situaci samozřejmě připraven.

Všechny funkce dotykové kasy týkající se prodeje jsou stejné jako funkce "obyčejné" kasy. Rozšířením je možnost zobrazení sady tlačítek dotykové kasy, která umožňuje pohodlné a rychlé zadávání prodávaného zboží. Navíc v místech, kde to může být potřeba, umožňuje program zobrazení numerické nebo alfanumerické klávesnice ovládané dotykem pro zadání doplňujících údajů, např. komentáře. Ostatní funkce s prodejem související, tj. ostatní agendy předpokládají použití standardní počítačové klávesnice.

Součástí instalace operačního systému počítače bývá i program "Klávesnice na obrazovce", většinou umístěný v Příslušenství. Tuto klávesnici lze použít pro ovládání ostatních, "nedotykových" agend. Obdobně, v závislosti na typu ovladače dotykové obrazovky, lze na obrazovku umístit tlačítko pro stisk pravého tlačítka myši. Poklepání na dotykový displej je totiž většinou interpretováno jako stisk levého tlačítka myši.

Pro seznámení s prací s dotykovou kasou doporučujeme tyto kapitoly:
  • Kasa a Kasa - popis - vlastní prodej na kase bez ohledu na to, zda se prodává s dotykovým displejem nebo bez něj.
  • Dotyková kasa - popis - popis rozdílů kasy s dotykovým displejem oproti obyčejné kase.
  • Sady tlačítek dotykové kasy - nastavení tlačítek představujících jednotlivé druhy zboží a jejich rozmístění na obrazovce.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej.

Dialog dotykové kasy lze provozovat i na obyčejné - nedotykové obrazovce a jednotlivé funkce ovládat myší. Tento způsob práce může při vhodném rozložení zboží do jednotlivých stránek přinést podstatné zrychlení prodeje.