Kasa

Agenda určená pro prodej na obchodní kase.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Tip: U kasy můžete v praxi uvítat i možnost jejího přímého spuštění, prostřednictvím parametru spuštění -run. Viz popis daného parametru.

Agenda má speciální vzhled, přizpůsobený zvláštnostem pokladního prodeje. Obsahuje různé typy základních ovládacích prvků.

Pomocí této agendy se uskutečňuje odbavování zákazníků v obchodě postupně tak, jak ke kase přistupují. Uživatel - obsluhující markuje jednotlivé druhy zboží, zadává jejich množství, případně i cenu, slevu a další informace s maloobchodním prodejem související. Tím pro zákazníka vzniká účtenka, která je na závěr zaplacena a vytištěna. Viz též Proces prodeje - základní pojmy. Agenda řeší také prodej zboží se sledovanými výrobními (sériovými) čísly. V místech, kde z toho vyplývá odlišnost od prodeje "obyčejného" zboží, je na tuto skutečnost zvlášť upozorněno. Agenda podporuje i sledování šarží zboží, které je prodáno pomocí pokladního prodeje. Agenda obsahuje i režimy s prodejem související, jako je odvod tržeb, výběr peněz atd.

Pozor! Agenda je určena pro prodej a na rozdíl od ostatních agend není možno její okno zmenšit do lišty, ani překrýt oknem jiné agendy systému ABRA Gen. Agenda podporuje pouze rozlišení obrazovky 800x600 a větší. Na obrazovkách s nastaveným jiným rozlišením je možno ji provozovat s vypnutou funkcí celoobrazovkový režim.

Popis jednotlivých částí obrazovky kasy viz Části dialogového okna kasy.

Co se děje při spuštění kasy

  • Při prvním spuštění Kasy - dialogu pokladního prodeje, program tuto skutečnost pozná a nedovolí prodej, dokud není počítač zapsán do seznamu kas a nastaveny jeho další vlastnosti. Podrobnosti viz Nastavení kas.
  • Přihlášení k prodeji - Podle nastavení v agendě Nastavení kas je v některých případech vyžadováno přihlášení uživatele k prodeji. Jedná se o zabezpečení dialogu kasy proti zneužití neoprávněnou osobou. Druhým důvodem k využití může být nutnost změny uživatele před otevřením účtenky v případech, kdy je sledováno, kdo danou účtenku zpracovává. V rámci dialogu přihlášení k prodeji je potřeba zadat uživatele, který má s kasou pracovat. Je možno jméno uživatele napsat do vstupní řádky nebo je vybrat pomocí tlačítek se šipkami. Do druhé vstupní řádky zadejte heslo přihlašovaného uživatele. Tím se spustí dialog prodeje. Více viz Režim Přihlášení k prodeji.

    Pro zrychlení přihlášení uživatele je možno v agendě Obsluhující nastavit umístění tlačítka pro rychlé přihlášení vybraného uživatele.

    Jméno a Heslo uživatele je shodné se jménem a heslem, které používáte pro přihlášení do systému ABRA Gen.

  • Pokladní prodej nelze spustit při nastaveném povinném loginu (přihlášení ke kase), je-li současně otevřena jiná agenda systému ABRA Gen. Podrobnosti viz Nastavení kas - Zabezpečení kasy.
  • Kasu může spustit pouze uživatel, který je zároveň obsluhující.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej.