Kasa - Režim Adresář resp. vyhledání firmy

Vyhledání firmy v Adresáři na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase slouží pro vyhledání a zadání firmy - zákazníka - odběratele, pro kterého má být účtenka vystavena. Použije se s výhodou tehdy, pokud kód firmy pro přímé zadání do vstupní řádky není obsluze kasy znám (a nelze tudíž použít rovnou Příkaz vstupní řádky pro změnu firmy). Možnost dohledání firmy má dvě podoby podle nastavení v položce Nastavení pro vyhledávání v Adresáři v údajích daného provozu a podle toho slouží ke dvěma účelům:

  • Zobrazení číselníku firem - je-li ve výše zmíněné položce nastaveno Zobrazit číselník firem. Slouží pro přímé vyhledání zboží v agendě Adresář firem.
  • Režim Adresář - je-li ve výše zmíněné položce nastaveno Přejít do režimu Adresář. V tomto případě způsobí přechod do režimu Adresář, který slouží pro rozšířené hledání v adresáři firem. Slouží také k nalezení firmy pro prodej pomocí masky.

O vybrané firmě program informuje uvedením jejího kódu a názvu uprostřed dolní lišty dialogu kasy. Účtenka bude vystavena na firmu, která je zde uvedena v okamžiku uzavření - zaplacení účtu.

Změnit firmu můžete rovněž přímo z režimu Prodej. Viz Kasa - popis - Příkazy pro změnu firmy.