Kasa - Režim Neodvedené účtenky

Režim Neodvedené účtenky na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase slouží pro zobrazení uzavřených účtenek dosud nezpracovaných uzávěrkou prodeje (jakých přesně, viz Vzhled režimu). Umožňuje uživateli s vybranou účtenkou provést nějakou další akci, např. ji vrátit apod. O režimu Neodvedené účtenky na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu. Ovládá se ovládacími tlačítky resp. odpovídajícími řídícími klávesami.

Dále je uvedeno: