Kasa - Režim Účtenky

Režim Účtenky na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase je režim, který uživateli poskytuje informace o počtu a stavu otevřených účtenek (zatím neuzavřených tj. nezaplacených) nebo účtenek, které zůstaly v režimu Změna plateb (jakých přesně, viz Vzhled režimu). Uživateli umožňuje vybrat některou ze zde zobrazených účtenek a pracovat s ní, příp. založit další novou účtenku. O režimu Účtenky na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu. Ovládá se ovládacími tlačítky resp. odpovídajícími řídícími klávesami. Zobrazují se zde pouze účtenky vystavené na dané kase maloobchodního prodeje, tj. maloobchodní kase spuštěné na počítači s příslušnou síťovou kartou resp. MAC adresou a vystavené do řady dokladů nastavené v položce Řada účtenek maloobchodní kasy v nastavení kas.

Tj. pokud byla otevřená účtenka vystavená z restaurační kasy (byť spuštěné z téhož počítače), tak ji zde neuvidíte, uvidíte ji v režimu Otevřené účtenky na dané kase restauračního prodeje. Obdobně pokud byla vystavena na jiné kase maloobchodního prodeje spuštěné z jiného počítače. Viz též Často kladené otázky, otázka Jak si vypsat všechny otevřené účtenky.

Dále je uvedeno: