Kasa - Režim Placení

Režim Placení na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase slouží k příjmu peněz nebo k zadání způsobu, jakým je doklad z pokladního prodeje uhrazen. O režimu Placení na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu a nápis "Přijímaná částka" příp. "Číslo dokladu" při placení zálohou nad vstupní řádkou. Placení dokladu se provádí obdobně jako prodej prostřednictvím vstupní řádky "Smart line" a ovládacími tlačítky resp. odpovídajícími řídícími klávesami, ale pochopitelně jinými příkazy.

Dále je uvedeno: