Nastavení kas

Číselník kas nadefinovaných v systému pro maloobchodní a restaurační pokladní prodej. Kasou je zde míněno hardwarové zařízení (počítač), na kterém je spuštěn dialog maloobchodní kasy resp. maloobchodní dotykové kasy, nebo restaurační kasy resp. restaurační dotykové kasy. Číselník obsahuje údaje důležité pro prodej.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Každá kasa (počítač, na kterém bude provozován maloobchodní či restaurační pokladní prodej) je identifikována číslem síťového adaptéru, které zajišťuje její jedinečnou identifikaci. Tento údaj uživatel nezadává, program si ho zjistí sám. Bez zapsání počítače do seznamu kas nelze spustit dialog jednotlivých kas.

Součástí hardwarového vybavení kas jsou nejrůznější pokladní periferie, jako tiskárny účtenek, zákaznické displeje, pokladní zásuvky apod. Aby kasa při prodeji tiskla účtenky, zobrazovala informace o prodeji na zákaznický displej atd., je třeba tyto periferie připojit k programu prostřednictvím ovladačů. Číselník kas obsahuje informace o připojených periferiích a jejich ovladačích.

Co se týče tisku, používá pokladní prodej ABRA Gen pro pokladní tiskárny vlastní ovladače, které zajišťují maximální rychlost tisku. Tiskový systém Windows je v pokladním prodeji využíván jen v omezené míře. Nepoužívejte proto ovladače bankovních tiskáren, které jsou dodávány výrobci tiskáren přímo s tiskárnami. Jejich použití zpomaluje tisk, což zvláště v případě tisku účtenek není žádoucí.

Systém je vybaven simulátory pokladních periferií, pomocích nichž je možné pokladní prodej kompletně vyzkoušet bez nutnosti vlastnit specializované periferie. Viz také: Připojená zařízení.

Obrazovka počítače

Zcela samozřejmou součástí počítače, který tvoří kasu pokladního prodeje, je obrazovka / monitor. Ta může být dotyková nebo klasická (nedotyková). Popis použití dotykové obrazovky je v kapitole popisující dotykovou kasu. Zde zmíníme jen rozlišení použité obrazovky - Pokladní a Restaurační prodej podporuje minimální rozlišení 800x600 pixelů. Na obrazovkách s menším rozlišením nelze provozovat.

Testovaná rozlišení dotykové a nedotykové kasy v celoobrazovkovém režimu: 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 600, 1280 x 800 a 1400 x 1050.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej a též Základní pojmy, proces a doklady Gastrovýroby.