Obsluhující

Číselník obsluhujícího personálu, pro obchody prodavačů a pro restaurace číšníků, nadefinovaných v systému pro maloobchodní a restaurační prodej. Jsou zde zapsáni i další zaměstnanci/uživatelé pracující s pokladním a/nebo restauračním prodejem a jeho tržbami, jako jsou vedoucí prodejen, provozní vedoucí apod.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Agenda obsahuje speciální rozšiřující údaje uživatelů a jejich rolí potřebné pro maloobchodní kasu, resp. restaurační kasu a slouží k jejich nastavení. Seznam obsluhujících je podmnožinou seznamu uživatelů systému (každý obsluhující je vázán na jednoho uživatele).

Aby obsluhující (uživatel) mohl prodávat, musí mít:

  • přiřazeno pokladní místo, tj. jakousi počítačovou peněženku, nebo zásuvku na peníze, ve které počítač shromažďuje utržené peníze a jiná platidla, včetně cizích měn.
  • povolen přístup k řadě dokladů, které vznikají na kase při prodeji (jedná se o účtenky maloobchodního, resp. restauračního pokladního prodeje)
  • povolen přístup k řadě dokladů, do kterých se zapisují tržby (tržby pokladního místa).
  • nastavena příslušná oprávnění k funkcím, které bude využívat.

Rozlišují se dva typy obsluhujících:

  • Provozní vedoucí - Obsluhující s výsadním postavením, má možnost provádět různé akce, které běžný obsluhující může udělat pouze, má-li k tomu příslušná oprávnění, nebo které běžný obsluhující nemůže provést vůbec.

  • Běžný obsluhující - Pojem používaný pro ostatní obsluhující, kteří systém používají pro běžný prodej a jejichž možnosti provádět různé specializované akce jsou omezené.

Zda je uživatel běžný obsluhující nebo provozní vedoucí, se nastavuje příznakem provozní vedoucí v údajích obsluhujícího. Více viz popis daného příznaku.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.