Odvod tržeb

Průvodce, který vás provede odvodem tržeb z Maloobchodního prodeje a Restauračního prodeje. Odvod tržeb je shodný pro obě tyto agendy. Při odvodu tržeb se jedná o inventuru platidel, kterými byly uhrazeny jednotlivé účtenky příp. jiné doklady (zálohové listy, faktury) na kase, vyčíslení rozdílů (manko a přebytek) a převedení hotovosti do firemní pokladny. Nezaměňujte odvod tržeb s uzávěrkou prodeje.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické. Odvod tržeb lze dále vyvolat i jiným způsobem, viz dále Možnosti vyvolání odvodu tržeb.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

 • Odvod tržeb slouží ke kontrole a odvodu (odevzdání) peněz a jiných platidel utržených při prodeji, z pokladního místa do firemní pokladny.
 • Odvod tržeb se provádí vždy jen za pokladní místo, do kterého má přístup obsluhující, který odvod tržeb provádí. Nejedná se o přehled prodeje celého provozu.
 • Do odvodu tržeb jsou zahrnuty pouze údaje z uzavřených (již zaplacených) účtenek. Rozpracované účtenky nejsou do odvodu tržeb zahrnuty, ale nebrání provedení odvodu tržeb.
 • Odvod tržeb je možné provést jednou za den, několikrát denně, případně jednou za několik dní. Počet odvodů tržeb v jednom dni není nijak omezen, můžete jej provést, kdykoli potřebujete. Optimální je provést odvod tržeb denně po ukončení prodeje, nebo ve chvíli, kdy se mění směny obsluhujících.
 • Provedení odvodu tržeb musíte mít povoleno nastavením v právech k funkcím příslušného uživatele a právech k objektům k příslušné řadě dokladů. Vhodnou kombinací těchto práv lze určit, kdo smí s tržbami pracovat, hlavně z hlediska hmotné odpovědnosti.
 • Pokud během dne potřebujete znát aktuální stav hotovosti v pokladním místě, je zobrazen v agendě Pokladní místa, záložka Detail, subzáložka Aktuálně, nebo v agendě Tržby, záložka Detail, subzáložka Obsah nebo v servisním menu kasy maloobchodního prodeje, volba Stav tržby resp. restauračního prodeje, volba Stav tržby.
 • Tržby můžete odvést přímo do podnikové pokladny nebo jenom "na poloviční cestu" a vlastní zápis do podnikové pokladny provede jiná oprávněná osoba.

  Více viz Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby.

  Pokud potřebujete odvod tržeb provést skutečně rychle (například: mění se jen pokladní a fronta lidí zůstává stát), je to možné. Podmínkou je, aby obsluhující měli každý své pokladní místo a pracovali každý pod svým přihlášením - uživatelem. Postup: pokladní uzavře a zaplatí poslední účtenku, vyndá peníze z pokladní zásuvky i s vložkou šuplíku a odchází odvést tržbu k jinému počítači, třeba do kanceláře. V té době již markuje pokladní z další směny, která si vlastní hotovost donesla v náhradní vložce šuplíku.

Možnosti vyvolání odvodu tržeb:

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.