Pohyby účtenek

Agenda pohybů účtenek maloobchodního a restauračního pokladního prodeje.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Seznam pohybů účtenek je určen především k prohlížení, vyhledávání atd. Účtenky není možné nijak upravovat, mazat či přidávat nové. Účtenky jsou generovány při prodeji. Jedinou výjimku zde tvoří možnost opravit sér.číslo či šarži zboží na řádku účtenky, pokud se jednalo o prodej zboží se sér.čísly resp. prodej zboží se šaržemi.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.