Pokladní místa

Číselník pokladních míst nadefinovaných v systému pro maloobchodní prodej a restaurační prodej. Použití této agendy je pro obchody i restaurace obdobné. Pokud není uvedeno jinak, je pod pojmem "Prodej" míněn pokladní (maloobchodní) i restaurační způsob prodeje. Viz též Proces prodeje - základní pojmy.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Jak bylo objasněno v kap. Proces prodeje, základní pojmy, pokladní místo si lze představit jako malou pokladnu, ve které jsou evidovány příjmy a výdeje peněz a jiných platidel souvisejících s prodejem. Jedná se o příjem peněz a dalších způsobů úhrad z plateb účtenek a dále o zvýšení stavu pokladního místa agendou Příjmy do pokladního místa a snížení stavu agendou Výdeje z pokladního místa. Tato evidence se týká poslední, aktuální, právě otevřené tržby.

Údaje z ostatních, již odvedených tržeb, jsou v příslušných agendách (Příjmy do pokladního místa, Výdeje z pokladního místa, případně Tržby). V popise těchto agend jsou také podrobně popsány.

V kap. Proces prodeje, základní pojmy bylo dále zmíněno, že obsluhující (prodavač/číšník) nemůže prodávat, pokud nemá přiřazeno pokladní místo, viz položka pokladní místo v definici prodavače, přičemž jeden obsluhující nemůže mít přiřazena dvě nebo více pokladních míst, ale více obsluhujících může sdílet jedno pokladní místo. Pokladní místo musí mít nastavenu řadu dokladů typu "Tržba". Každé pokladní místo musí mít vlastní řadu dokladů, není možné, aby dvě pokladní místa používala jednu společnou řadu dokladů.

Doporučení k pojmenování pokladního místa a řad: pro přehlednost je praktické, když jména přiřazených řad dokladů odpovídají jménu pokladního místa, případně i jménu obsluhujícího, který s ním pracuje. Objasníme na příkladu:

- Pokladní místo "Provoz Jindřišská" může mít přiřazenu řadu tržeb se jménem "Tržby Provoz Jindřišská".
- Obsluhující Kusý a Novák mohou mít přiřazeno pokladní místo se jménem "Kusý/Novák", které má přiřazenu řadu tržeb se jménem "Tržba Kusý/Novák" apod.

V případě provozu s více pokladnami (víc hardwarových kas) bývá občas vznesen požadavek na sledování tržeb v každé pokladní zásuvce (kase) samostatně a zároveň požadavek, aby se obsluhující mohli během dne střídat bez nutnosti odvádět tržby. Současně s těmito požadavky bývá vznesen další požadavek na informaci, kolik který obsluhující utržil.

Správným řešením je nastavení jediného pokladního místa pro každého jednoho obsluhujícího. Pokud tento obsluhující od kasy odchází, třeba na svačinu, odnáší si s sebou i šuplík z pokladní zásuvky včetně peněz. Jeho zástup se přihlásí svou identifikací, přinese si své peníze a prodává na stejné kase dál, ale do svého pokladního místa.

Pokud je způsob prodeje takový, že obsluhující chodí se zákazníkem po provoze a účtenka vznikne a je uhrazena na té kase, která je momentálně volná, nebo nejblíže, pak tuto situaci doporučujeme řešit jedním společným sledováním tržeb přes všechny kasy (peníze ze všech pokladních zásuvek se sečtou do jednoho odvodu tržeb) a všichni obsluhující mají přístup do tohoto pokladního místa. Obsluhující se jen ke kase přihlásí a vhodnou filtrací seznamu účtenek za uživatele, který účtenku uzavřel, získáme informaci, jak který obsluhující prodával. Nesmí se ale zapomenout na to, že pokud některý z obsluhujících způsobí manko, nebo přebytek, není již možné dodatečně zjistit, kdo chybu udělal.

V Pokladním místě jsou dále definovány měny, kterými lze v tomto pokladním místě platit. Podrobnější popis je uveden v popisu Detailu pokladního místa. Pokladní místa lze uzamykat, viz stav pokladního místa.

Pokladní místo dále obsahuje předvolby účtování, tj. údaje důležité pro správné zaúčtování dokladů prodeje: středisko, zakázku, obchodní případ a analytiku. Podrobněji také viz Detail pokladního místa.

Pokladní místa jsou jedním z chráněných objektů.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.