Prodeje (PS)

Agenda souhrnných dokladů o prodejích, které jsou realizovány agendami maloobchodního prodeje (Kasa, Dotyková kasa) a restauračního prodeje (Restaurační kasa, Restaurační dotyková kasa).

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Zaúčtování Ochrana dat X-vazby Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda obsahuje seznam souhrnných dokladů o prodeji (souhrnné pokladní doklady neboli Souhrnné účtenky (PS)). Jak bylo zmíněno v kap. Proces prodeje, základní pojmy, doklady a jejich vazby, denní souhrnné doklady o prodeji nelze zadávat ručně, ale vznikají automaticky. Viz též možnosti vzniku dokladu PS.

Agenda slouží především k prohlížení, vyhledávání atd. Prodeje není možné nijak upravovat, mazat či přidávat nové. Na vytvořeném dokladu Souhrnné účtenky (PS) jsou mj. informace o prodaném zboží, vráceném zboží z účtenek vystavených za uzavřené období a dále údaje o jejích úhradách, rekapitulace DPH, údaje o vytvořených souvisejících skladových dokladech na pohyby zboží ve skladu atd. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.