Provozy

Agenda slouží k definování základních údajů pro maloobchodní a restaurační pokladní prodej. Jedna instalace systému ABRA Gen umožňuje prodej v několika provozech. Provozem je zde míněno místo s určitým vztahem k zákazníkovi. Může se jednat o prodejnu jednoho sortimentu, přičemž firma může mít takových prodejen několik. Obdobně v restauračním prodeji může být provozem restaurace, jídelna, předzahrádka a podobně.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda slouží k zadání nastavení platných pro agendu pokladního prodeje. Nastavení zde zadaná pak ovlivňují další chování systému nebo slouží pro předvyplnění některých údajů. V nastavení se vyskytují různé typy základních ovládacích prvků.

V této agendě jsou definovány jednotlivé provozy a výchozí nastavení pro ně. Nastavení těchto vlastností jsou společná vždy pro jeden provoz, pro všechny kasy - pokladny, které v tomto provozu prodávají. Jedná se o obsah účtenky, standardní způsob úhrady, přednastavení řad dokladů pro prodeje a jejich storno, způsob vyhledávání zboží a další.

Jedna firma provozuje prodejnu Parfumerie a prodejnu Knih. Systém umožňuje mít na účtenkách z těchto provozoven jiné údaje a pro každou provozovnu založit samostatnou řadu dodacích listů.

Jeden provoz může být obsluhován z několika kas, ale každá kasa musí být přiřazena právě jednomu provozu - systém neumožňuje současné obsluhování několika provozů z jedné kasy.

Kromě nastavení prováděných v této agendě, která se týkají maloobchodní kasy a restaurační kasy, se v systému vyskytují ještě obecná nastavení firemních údajů, která se týkají celého systému, viz Firemní nastavení.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.