Připojení platebního terminálu

Co je důležité vědět při připojování on-line platebního terminálu:

 • Banku, se kterou platební terminál komunikuje.

  Podporované banky a ovladače pro ně určené, viz POS periferie - platební terminály.

 • Pokud je poskytovatelem služeb pro banku GPE (Global Payment Europe), je důležité to vědět. Protože banky si zúčtovací služby dělají samy, objevuje se zřídka. Poskytuje služby pro Spořitelnu, ČSOB, KB a je možné, že i jiné banky (neověřeno).
 • Způsob připojení terminálu k počítači.
 • Sériový port nebo LAN

Dodavatel HW terminálu není důležitý, všichni používají Ingenico.

Jak plyne z popisu v kap. POS periferie - platební terminály, platební terminály se obvykle připojují přes sériový port.

Způsob připojení Popis
Přes sériový port
 • Připojení terminálu - terminál připojte kabelem k sériovému portu počítače. Součástí terminálu je typicky dokumentace, která by měla podrobně popisovat jak postupovat.
 • Výběr ovladače terminálu - vyberte vhodný ovladač terminálu, viz též , viz POS periferie - platební terminály.

  Před volbou daného ovladače si ověřte, jestli je ovladač dodávaný v rámci systému ABRA Gen pro vás skutečně vhodný. Tj. zda jej vaše banka používá a jestli opravdu ovladač, který máte, je od daného poskytovatele. Objasníme na příkladu:

  Ovladač GPE.g3t je určen pro platební terminály od poskytovatele Global Payment Europe. Tento ovladač k říjnu 2011 používaly např. ČSOB a KB (v ČR). Nicméně banky mohou (ale nemusí) podporovat i ovladače od jiných poskytovatelů, které nemusí být (a velmi pravděpodobně nebudou) s ovladačem GPE kompatabilní. Pokud máte jednu ze zmíněných bank, ale od nich (či od jiného zdroje) platební terminál od jiného poskytovatele než GPE, nebude velmi pravděpodobně možné ovladač GPE.g3t dodaný v rámci ABRA Gen použít, jelikož pro něj není určen.

 • Konfigurace ovladače - po stisku tlačítka Konfigurace ovladače zadejte požadovanou konfiguraci. Typicky se jedná o komunikační port. Dále zadejte seznam měn, které terminál podporuje. Každý terminál pak obsahuje tento seznam akceptovaných měn. Platba s jinou než podporovanou měnou tak není možná, i kdyby takový způsob úhrady byl v záložce Platby na provozu nadefinován. Viz poznámka pro platby terminálem v popisu režimu Placení na maloobchodní kase.

  Konfigurační soubor HCTERM.INI

  U některých terminálů může být konfigurace a informace o připojení uloženy v konfiguračním *.ini souboru. Viz POS periferie - platební terminály. To je případ terminálu např. Komerční banku, UniCreditBank, Raiffeisenbank. Výchozí konfigurační soubor je hcterm.ini).

  Dodavatelem SW v terminálech je firma SoNet, a proto používají stejný konfigurační soubor.

  Soubor HCTERM.INI je textový soubor s jednoduchou strukturou. Z hlediska napojení na ABRA Gen jsou podstatné následující sekce:

  Sekce „initialize“ - určuje, jaký způsob připojení se použije (sériový nebo LAN)

  [initialize]
  type= rs232

  nebo

  [initialize]
  type= tcpip

  Podle zvoleného připojení se musí upravit patřičné sekce.

  Pro sériové připojení se do sekce [rs232] musí nastavit číslo sériového portu.

  [initialize]
  port=4

  Pro síťové připojení terminálu se do sekce [tcpip] musí zadat adresa serveru a případně i port.

  [tcpip]
  server= 172.16.0.79
  port=1818

  Do ostatních parametrů nezasahujte, jejich změna by mohla mít fatální vliv na komunikaci s terminálem.

  Jestliže máte v síti více platebních terminálů, je potřeba zajistit, aby každá kasa měla vlastní konfigurační soubor, protože každý terminál bude na jiném portu. To se vyřeší tak, že každá kasa má vlastní kopii ini souboru se svou konfigurací a soubor je zadaný v nastavení ovladače v kase.

  1) Konfigurační soubory INI musí být v hlavním adresáři Abry, kde je i knihovna hcterm.dll.

  2) Zadává se jen jméno souboru (bez cesty), například „terminal2.ini“

  3) Když zadáte špatné jméno souboru, nebo jméno s cestou, zobrazí se při startu kasy zpráva „Nelze nalézt konfigurační soubor terminal2.ini“ a ovladač použije standardní HCTERM.INI!

  Potvrzení o platbě může tisknout terminál nebo kasa. U některých ovladačů lze též nastavit Tisk potvrzení o platbě na pokladní tiskárně. Je-li toto nastaveno, je samozřejmě potřeba, aby byla v Nastavení kas řádně připojena a nakonfigurována i pokladní tiskárna. Pokud tomu tak není, kasa to při startu nahlásí.

  Když tiskne kasa, platí:

  • pokaždé se tisknou 2 lístečky, jeden pro obchodníka, jeden pro zákazníka označený "KOPIE PRO ZÁKAZNÍKA"
  • pokud nastane při platbě chyba, vytiskne kasa ihned po chybě 2 reporty o chybě

Provoz v terminálovém prostředí

Vzhledem k tomu, že terminálový provoz systému ABRA Gen je běžnou věcí, je potřeba připojovat bankovní terminály i v terminálovém provozu. U terminálů s možností volby sériový port / LAN je potřeba zvážit, jaké připojení zvolit. Volba není jednoznačná.

Sériový port – z hlediska terminálového provozu je to nejjednodušší řešení. Stačí v konfiguraci terminálové relace povolit sériové porty a bankovní terminál připojit. Problém může být se sériovými porty v počítači. Ty v počítači obvykle nejsou a musí se řešit USB redukcí. Redukce mohou být nespolehlivé a někdy způsobují ztrátu spojení s platebním terminálem.

LAN – připojení k terminálu je mnohem komplikovanější a někdy je nemožné se s bankovním terminálem spojit. Bankovní terminál je připojený v síti kasy, ale ABRA Gen běží na terminálovém serveru, který se nachází v jiné síti, proto spojení mezi Abrou a platebním terminálem neexistuje. Jsou dvě možnosti jak připojit platební terminál k ABRA Gen

 • Vytvořit VPN mezi terminálovým serverem a kasou.
 • Pokud má síť s kasou pevnou IP adresu, je možné na routeru nastavit "předávání portů". Vytvoření VPN nebo nastavení předávání portů nemusí být vždy možné, protože je potřeba mít přístup k síti na dostatečné úrovni.

Připojování terminálu a banka

Připojení terminálu je složitější záležitost, než je připojení tiskárny. Je nutná kooperace s bankou.

 • Terminál musí být přepnutý do on-line režimu práce s kasou. To může udělat buď servisní technik banky, nebo banka dálkově. Nejlepší je domluvit se s technikem banky, aby provedl připojení u zákazníka v součinnosti s konzultantem dodavatele ABRA Gen. Například technik z banky umí zjistit, na jaké IP adrese je terminál připojený apod.
 • Banka někdy přepnutí do on-line režimu podmiňuje existencí certifikátu. Pro všechny banky má výrobce ABRA Genpotřebné certifikáty, tudíž stačí nahlásit, že se terminál připojuje k systému ABRA Gen.

Postup zprovoznění platebního terminálu v terminálovém provozu viz též FAQ Lze používat periférie, které se připojují přes LAN, v terminálovém provozu?