Slevy na kase

Číselník pro nastavení slev, které lze využívat v rámci maloobchodního a restauračního pokladního prodeje.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Základní pojmy a způsoby použití slev pro pokladní prodej byly uvedeny v kap. Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji. Pro použití slev z této agendy musí být splněny následující předpoklady:

  • Sleva musí být vytvořena v této agendě Slevy na kase.
  • Obsluhující musí mít nastavenu položku Maximální sleva, tj. výši slevy, kterou může poskytnout. Pokud se bude snažit poskytnout slevu vyšší, než je tato hodnota, program na to zareaguje požadavkem na potvrzení slevy jiným obsluhujícím. Tento potvrzující obsluhující musí mít vlastní maximální slevu dostatečně vysokou a musí mít oprávnění Autorizovat poskytované slevy.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.