Směny (SM)

Agenda směn používaných v pokladním a restauračním prodeji.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Omezení Seznam Detail Ochrana dat X-vazby Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Směna v pokladním a restauračním prodeji je záznam, který obsahuje odkaz na kalendář v agendě Pracovní kalendáře, odkaz na uživatele (obsluhujícího), který směnu zahájil a ukončil a čas zahájení a ukončení směny. Další údaje o směně viditelné na detailu se počítají z účtenek při zobrazení směny.

Co je směnný provoz, co je třeba nastavit, aby jej bylo možno používat, kdy a jak dojde k zahájení směny, kdy a jak k ukončení atd., viz podrobně včetně příkladů popis Proces prodeje - Směnný provoz.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej.