Tržby (TRZ)

Agenda tržeb maloobchodního a restauračního pokladního prodeje.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat X-vazby Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda obsahuje seznam všech dokladů o tržbách na pokladních místech. Slouží k evidenci pohybu a stavu hotovosti a dalších platidel na pokladním místu. Tržbami se rozumí především všechny platby, kterými jsou hrazeny jednotlivé prodeje. Úhrada prodeje může být realizována různými způsoby: v hotovosti, v hotovosti různými měnami, šekem, stravenkou, kreditní kartou a podobně, ale i zálohou. Jedna účtenka přitom může být uhrazena i několika způsoby najednou. Může se ale jednat nejen o úhradu účtenky, ale i zálohového listu či faktury vydané (viz Prodej s využitím záloh, faktur).

Jak bylo zmíněno v kap. Proces prodeje, základní pojmy, doklady a jejich vazby, doklady tržeb nelze zadávat ručně, ale vznikají automaticky. Viz též možnosti vzniku dokladu TRZ.

Doklad tržeb slouží výhradně k prohlížení, nelze je mazat či přidávat nové, opravovat je lze jen ve velmi omezené míře. Na vytvořeném dokladu Tržby (TRZ) jsou informace o přijatých tržbách z účtenek vystavených daným obsluhujícím za zpracovávané období a dále o přijatých platbách záloh resp. faktur provedených na kase. Rovněž je zde informace o souvisejících dokladech na příjem do pokladního místa (PPP) a výdej z pokladního místa (VPP), resp. dokladu Směny (SM), odpovídající směně, k níž tržba patří, pokud používáte směnný provoz. (Viz záložka X-vazby.)

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.