Tržby - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující položky nabízené jako podvolby omezovacích prvků Řádky:

Název Popis
Řádky

Pro všechna omezení za údaje řádků v této agendě platí následující: vybere takové tržby, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných řádkových omezení.

Taková tržba je ve výsledném reportu zahrnuta pochopitelně celá, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení!

Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými tržbami, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.

Popis podvoleb omezovacího prvku Řádky:
Způsob úhrady

Omezení podle zadaného způsobu úhrady. Program vybere takové tržby, které obsahují nějaký řádek se zadaným způsobem úhrady.

Měna

Omezení podle měny. Program vybere takové tržby, které obsahují nějaký řádek se zadanou měnou.