Uzávěrka prodeje

Provede uzávěrku pokladních prodejů z kasy resp. dotykové kasy maloobchodního prodeje a restaurační kasy resp. restaurační dotykové kasy a promítne je do stavu skladů.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické. Uzávěrku prodeje lze dále vyvolat i jiným způsobem, viz dále Možnosti vyvolání uzávěrky prodeje.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Uzávěrka prodeje slouží k odpisu prodaného zboží (prodaného přes některou z kas pokladního maloobchodního či restauračního prodeje) ze skladu (z jednoho či z více skladů) a dále k nastavení předkontací pro automatické zaúčtování prodeje. Vznikají při ní doklady typu Souhrnné účtenky (PS), které jsou evidovány v agendě Prodeje. Dále při ní vznikají zápisy na odpis zboží ze skladu příp. na jeho vrácení, tj. na prodané zboží se vytváří dodací listy a na případné opravy prodejů se vytváří vratky nebo příjemky.

Je potřeba, aby v době vzniku těchto skladových dokladů byla na skladě dostatečná zásoba (není-li na skladě nebo alespoň u dotčených skl. karet povoleno vyskladnění do minusu), jinak uzávěrka prodeje skončí chybou. Proto, zejména pokud používáte restaurační prodej, je vhodné dodržet správné pořadí uzávěrek. Dále viz vztah uzávěrky prodeje a uzávěrky bonů.

Jak bylo objasněno v kap. Proces prodeje, základní pojmy, pokud během dne potřebujete znát aktuální stav zásob na skladech, buď musíte mít nastaven Okamžitý odpis ze skladu (pokud to pro daný typ provozu lze) a musíte zajistit, aby šlo vytvářet potřebné skladové doklady (viz popis u Okamžitého odpisu ze skladu) anebo musíte provést uzávěrku prodeje, aby se prodeje promítly do stavu skladu.

To můžete provést, kdykoli potřebujete. Počet uzávěrek prodeje v jednom dni není nijak omezen. Optimální je provést uzávěrku denně, nejlépe po ukončení prodeje.

Možnosti vyvolání uzávěrky prodeje:

Dále je uvedeno: