Příjmy do pokladního místa (PPP)

Agenda příjmů do pokladních míst.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Platby Zaúčtování Ochrana dat X-vazby Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda shromažďuje informace o všech příjmech peněz, které byly vloženy do všech pokladních míst maloobchodního resp. restauračního prodeje. Zde se evidují především vklady hotovosti do kasy, což jsou většinou drobné mince a bankovky určené pro vracení při placení na kase. Do pokladních míst lze vkládat pouze hotové peníze. Jiné typy platidel jako stravenky, šeky a pod. do pokladních míst nelze vkládat. Nové doklady PPP na vklady do kasy mohou vzniknout ručně vystavením dokladu na vklad hotovosti do pokladního místa mimo odvod tržeb (to lze provést různým způsobem). Dále se může jednat o doklady, které vznikly automaticky z pokladního prodeje v rámci plateb záloh či faktur na kase. Viz též Možnosti vystavení nového PPP.

K dokladům PPP, které vznikly jako vklad platidel do pokladních míst, musí v systému vzniknout doklady na protipohyb, tj. výdej (převod) daných peněz z firemní pokladny. Tyto doklady vystupují jako platby dokladů PPP (a jsou viditelné v záložce Platby dokladů PPP). Mohou vzniknout před vystavením dokladu PPP a doklad PPP může být vystaven až podle nich, anebo mohou vzniknout samostatně dodatečně. Více viz Proces prodeje, základní pojmy.

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví a to jednoduše, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Podporovaný je také přímý přechod z této agendy do účetnictví (žádosti, deník) na záložce Zaúčtování.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.