Výdeje z pokladního místa (VPP)

Agenda výdejů z pokladních míst maloobchodního a restauračního prodeje.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Zaúčtování Platby Ochrana dat X-vazby Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda shromažďuje informace o všech výdejích peněz a ostatních platidel, které byly vydány ze všech pokladních míst maloobchodního resp. restauračního prodeje. Zde se evidují především odvody platidel inkasovaných na kase v průběhu prodeje. Nové doklady na odvedené peníze a ostatní platidla vznikají automaticky v rámci odvodu tržeb na odvedená platidla podle způsobu úhrady, příp. na manka či přebytky vzniklé při odvodu (viz též typ v detailu dokladu VPP). Vyvolat odvod tržeb lze různým způsobem, viz Možnosti vyvolání odvodu tržeb. Každý odvod tržeb vygeneruje tolik nových dokladů VPP, kolik měn a kolik dalších způsobů úhrady se v odvodu tržeb vyskytne (samozřejmě kromě způsobů úhrady, které se sice sledují v rámci sledování tržeb, ale neevokují žádný odvod, jelikož ani nedošlo k příjmu nějakých platidel jako je např. "Platba ZLV"). Tvorba dokladů a vazby mezi nimi viz Proces prodeje, základní pojmy. Nové doklady VPP mohou vzniknout také ručně vystavením dokladu na výběr hotovosti z pokladního místa mimo odvod tržeb (to lze provést opět různým způsobem). Dále se může jednat o doklady, které vznikly automaticky z pokladního prodeje v rámci plateb záloh či faktur na kase. Viz též Možnosti vystavení nového VPP.

Převzetí peněz z pokladního místa: K těmto dokladům na odvod platidel z pokladních míst musí v systému vzniknout doklady na protipohyb na převzetí financí odváděných z pokladního místa, tj. příjem (převod) daných tržeb do firemní pokladny resp. na bankovní účet. Tyto doklady vystupují jako platby dokladů VPP (a jsou viditelné v záložce Platby dokladů VPP). Mohou vzniknout automatickým vystavením spolu s dokladem VPP (je-li to řečeno při tvorbě dokladu VPP (platí jen pro převod hotovosti)) anebo mohou vzniknout samostatně dodatečně. Více viz Proces prodeje, základní pojmy.

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví a to jednoduše, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Podporovaný je také přímý přechod z této agendy do účetnictví (žádosti, deník) na záložce Zaúčtování.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.