Výdeje z pokladního místa - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam výdejů z pokladních míst omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Seznam či Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující prvky:

Název Popis
Stav zaplacení Jak bylo objasněno v kap. Proces prodeje, základní pojmy, platby slouží k vazbám na doklady na převod platidel do firemní banky, na bankovní účet atd. Omezení za stav zaplacení pak můžete využít k dohledání dokladů, které zatím nemají odpovídající protipohyb či je na nesprávnou výši a je třeba je dorovnat.
Typ výdeje Možnost omezení za položku Typ výdeje, která určuje původ vzniku dokladu VPP.
Stav převzetí Jedná se v podstatě o omezení za stav zaplacení, jelikož jak bylo zmíněno v úvodní kap., převzetím se myslí převod do firemní pokladny/banky, což se realizuje pomocí dokladů, které vystupují jako platby dokladu VPP.
Opravil Uživatel, který daný doklad opravil. Nicméně v této agendě nemá význam, jelikož doklady PPP nelze opravovat.
Obsah Omezení podle jednotlivých údajů uvedených v subzáložce Obsah, podle následujícího popisu.
Popis podvoleb omezovacího prvku Obsah:
Částka

Omezení podle celkové částky uvedené na výdeji z pokladního místa.

Komentář platby

Omezení podle textu uvedeného v komentáři platby (číslo šeku nebo karty).

Lokálně Omezení podle celkové částky uvedené na výdeji z pokladního místa v lokální měně.
Zakázka Omezení podle zakázky, které se týká výdej z pokladního místa.
Obchodní případ Omezení podle obchodního případu, kterého se týká výdej z pokladního místa.
EET

Příznak, zda doklad spadá do EET a pokud ano, zda již byla související tržba do EET odeslána. Je možné vybrat doklady, které se nacházejí v jednom nebo několika z následujících stavů:

  • Nespadá do EET - doklad nespadá do EET.
  • Spadá do EET - doklad spadá do EET.
  • Tržba odeslána - doklad spadá do EET a tržba se nachází ve stavu Odesláno.
  • Tržba neodeslána - doklad spadá do EET a tržba se nachází v jiném stavu než Odesláno.