Výdeje z pokladního místa - záložka Platby

Obsahuje seznam plateb aktuálního dokladu ze záložky Seznam.

Pravidla pro zadávání plateb a jiné informace kolem plateb viz Platby dokladů. Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Platby- obecně.

U tohoto dokladu se platby používají pro převod platidel do firemní pokladny, na bankovní účet a pro svázání s danými doklady na protipohyb příslušných platidel. Vznik dokladů a vazby mezi nimi viz Proces prodeje, základní pojmy.