Výdeje z pokladního místa - záložka X-vazby

Záložka umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Zobrazují se zde vazby navzájem (křížem) do neomezeného počtu úrovní, tj. nejen vazby z pohledu aktuálního výdeje z pokladního místa (VPP), ale i vazby z pohledu dokladů souvisejících s aktuálním VPP (po rozkliknutí jednotlivých uzlů). Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka X-vazby- obecně.

K dokladu Výdej z pokladního místa (VPP) se v těchto záložkách zobrazují následující křížové vazby:

  • pevné vazby na související doklady Tržby (TRZ)

V dřívějších verzích zde byly k dispozici i pevné vazby na Zrcadlo (Z), v rámci jehož vypořádání vznikl aktuální doklad VPP. V současnosti při vypořádání zrcadla tyto doklady nevznikají.

Doplňující popis k vybraným funkcím v této záložce v této agendě (další popis viz v kap. Záložka X-vazby- obecně):

Název Kl. Doplňující popis:
Nový F2 V této agendě není k dispozici.