Výdeje z pokladního místa - záložka Zaúčtování

Zobrazí, jak byl doklad zaúčtován do účetnictví (tedy vyslán do žádostí nebo deníku), tj. seznam účetních zápisů nalezených v účetnictví k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Zaúčtování - obecně.

Příklad účtování těchto dokladů, viz Proces prodeje, základní pojmy - Účtování dokladů z pokladního a restauračního prodeje.