Bony

Agenda tzv. bonů restauračního prodeje.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Bon je objednávka namarkovaného zboží prodávaného na restaurační kase nebo restaurační dotykové kase a "objednaného" u dodavatele tohoto zboží, přičemž vznikne tehdy, pokud je na řádek účtenky namarkována skladová karta (zboží), ke které má bon vznikat. Nový bon (a tudíž i záznam do této agendy) vznikne ihned po namarkování takového zboží na účtenku, není rozhodující, zda je daná účtenka dosud otevřená (nezaplacená) a zda bon byl či nebyl vytištěn.

Bony jsou určitého typu. Typ bonu je velmi důležitý pro další chování systému. Jaké jsou typy bonů a co který přesně znamená, jaká všechna nastavení ovlivňují vznik bonů (tj. čím vším je dáno, ke kterým skladovým kartám mají bony vznikat a jakého typu), jak je to s tiskem bonů, jak je to s opravami bonů a co znamená a provádí uzávěrka bonů, jakou má bon návaznost na gastrovýrobu atd., je podrobně objasněno v kap. Bony - obecně.

Bony nemají vlastní číslo dokladů, jsou identifikovány číslem účtenky, ke které vznikly a v rámci ní pořadovým číslem. Viz položka Č.bonu v záložce Seznam. K jedné účtence může existovat více bonů, pokud na ni bylo namarkováno více skladových karet, jejich prodej zakládá vznik bonu.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.